Dreiing

Freser

Pinnefreser

Gjengefreser

Gjengetapper

Bor

Slipeverktøy

Freseholdere

Dreiechucker

Måleverktøy

Roterendeverktøy